Algoritm wiki

Existența unei intrări datele de prelucrat. Imediat după ce introducem intrarea, mașina se află în starea inițială sau starea de pornire. Algorimul este ineficient și dacă rezultatul se obține într-un timp mai lung decât cel dorit sau permis. Rețineți că rezultatul final al unei sortări de inserare este optim, adică o listă corect sortată. Pentru multe probleme, algoritmii online nu pot egala performanța algoritmilor offline. În acest caz, ordinea exactă în care fiecare procesor își scrie datele va afecta rezultatul.

De la Wikipedia, enciclopedia liberă Algoritm care începe cu intrări posibil incomplete În informaticăun algoritm online este unul care își poate procesa intrarea bucată cu bucată într-un mod serial, adică în ordinea în care intrarea este alimentată algoritmuluifără a avea întreaga intrare algoritm wiki de la început.

turcia datând din londra

În schimb, unui algoritm offline i se oferă de la început toate datele problemei și este necesar pentru a produce un răspuns care rezolvă problema la îndemână. În cercetarea operaționalăzona în care sunt dezvoltați algoritmii online se numește optimizare online.

viteza datând londra 30-50

De exemplu, luați în considerare algoritmii de sortare sortare selecție și sortare inserție : sortare selectare selectează în mod repetat elementul minim din restul nesortat și îl plasează în față, algoritm wiki ce necesită acces la întreaga intrare; este astfel un algoritm offline.

Pe de altă parte, sortarea prin inserție ia în considerare un element de intrare pe iterație și produce o soluție parțială fără a lua în considerare elementele viitoare. Astfel, sortarea prin inserție este un algoritm online.

ce trebuie să faceți înainte de întâlniri

Rețineți că rezultatul final al unei sortări de inserare este optim, adică o listă corect sortată. Pentru multe probleme, algoritmii online nu pot egala performanța algoritmilor offline.

dating personalizat în japonia

Dacă raportul dintre performanța unui algoritm online și un algoritm offline optim este limitat, algoritmul online se numește competitiv. Nu orice algoritm offline are un omolog online eficient.

părinții singuri datând din londra