Dating site pentru ravers. Raver Service SRL (România)

Utilizarea acestor setari pe Site-ul nostru poate să nu ducă la ștergerea cookie-urilor deja setate. Folosirea mijloacelor automate de prelucrare În cursul activităților noastre, nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Articolului 22 din GDPR. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs.

Politica de confidențialitate Politica de confidențialitate Această Politică de confidențialitate descrie modului în care sunt colectate, utilizate, stocate şi dezvăluite datele Dvs.

Vă rugăm să parcurgeţi subsecţiunile de interes cu atenţie, pentru ca prelucrarea să fie cât se poate de clară, transparentă și sigură.

Contact RAVER SERVICE SRL

Acordăm o atenţie deosebită procesării datelor Dvs. Operatorul de date Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor Dvs. București-Ploiești nr. Ce date cu caracter personal utilizăm? Putem colecta, utiliza, stoca şi transfera date cu caracter personal obţinute dintr-o multitudine de surse: - informaţii comunicate în mod direct de către Dvs. Categoriile de date pe care le colectăm despre Dvs.

Încercăm pe cât posibil să nu colectăm sau să prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal. Putem însă prelucra anumite informţii privind condamnări penale şi infracţiuni sau măsuri de securitate conexe, în măsura în care o astfel de prelucrare este autorizată sau permisă de reglementările legale în vigoare, în special pentru evaluarea capicităţii Dvs. Obligaţia de a furniza anumite date cu caracter personal În cazul prelucrărilor de date efectuate pentru derularea contractelor comerciale, îndeplinirea obligaţiilor legale sau în interesul legitim al KIA, furnizarea datelor poate fi obligatorie.

Refuzul Dvs. Veţi fi informat la momentul colectării datelor despre necesitatea furnizării datelor şi eventualele consecinţe ale unui refuz.

dating site pentru ravers

În cazul prelucrărilor bazate pe consimtământul persoanei vizate spre ex. Cum prelucrăm datele Dvs. Utilizăm datele dvs. Vă rugăm să parcurgeţi Dating site pentru ravers finală a prezentei Politici "Condiții specifice privind datele Dvs.

Folosirea mijloacelor automate de prelucrare În cursul activităților noastre, nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Articolului 22 din GDPR.

Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile aplicabile.

dating site pentru ravers

Destinatarii și categoriile de destinatari Politica noastră este de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate.

Orice acces la datele Dvs. În anumite circumstanţe, poate fi însă necesar să transmitem datele Dvs. Persoanele împuternicite vor face obiectul unor obligații contractuale de confidenţialitate şi cu asumarea implementării unor măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate, menite să protejeze datele site-ul web al datorii caracter personal.

dating site pentru ravers

Transferul datelor cu caracter personal în afara UE Unii dintre destinatarii datelor Dvs. Privacy Shield este, de altfel, recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor personale dintr-o perspectivă a dreptului european privind protecția datelor.

Durata de stocare a datelor Datele Dvs. Când nu mai este necesară prelucrarea datelor Dvs. Măsuri de securitate KIA a luat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru ca datele Dvs. Au fost implementate, în special, măsuri în scopul prevenirii accesului neautorizat la date, utilizării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal și a echipamentului utilizat pentru prelucrare, și măsuri împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Drepturile Dumneavoastră În calitate de persoană vizată, beneficiați de o serie de drepturi, astfel: - Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul în cazul în care KIA vă prelucrează datele cu dating site pentru ravers personal în baza consimțământului Dvs. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuată anterior retragerii.

Date identificare RAVER SERVICE S.R.L.

Informațiile ce vă vor fi furnizate includ, printre altele, scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile Dvs.

Acest drept poate fi restrâns în cazul în care prevalează interesele legitime ale altor persoane. În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării.

În anumite circumstanţe, este posibil să percepem o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele Dvs. Vă puteți oricând exercita drepturile sus-menţionate, în mod liber, sau ne puteţi adresa orice întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm datele personale prin cerere scrisă și datată, însoțită dating site pentru ravers dovada identității Dvs. Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare.

Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs.

RAVER SERVICE | Dealer Autorizat Kia

Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel. Modificări Ne rezervăm dreptul de a face modificări acestei Politici de confidenţialitate, în orice moment și pentru orice motiv. Modificările vor fi afișate pe Site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind datele pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite.

 1. Asociația de cuvinte datând
 2. Cristian Pepino: „Să ne bucurăm de teatru bun!” | UNITER
 3. Dating site thai fată
 4. Politica de confidențialitate Politica de confidențialitate Această Politică de confidențialitate descrie modului în care sunt colectate, utilizate, stocate şi dezvăluite datele Dvs.
 5. Abrevieri de terminologie dating
 6. Datând un părinte de elicopter

Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare în termen de 15 cincisprezece zile de la data publicării pe Site şi ne rezervăm dreptul de a vă informa în mod corepunzător prin orice mijloc de comunicare.

Vă încurajăm să verificați periodic Politica de confidenţialitate, pentru a fi la curent cu actualizările. Condiții specifice privind datele Dvs. Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți constant experiența Dvs.

Pentru mai multe informații, vă invităm să parcurgeți Politica de utilizare a cookie-urilor [hyperlink].

Account Options

Scopul prelucrării: Datele furnizate prin completarea formularelor de contact și Test Drive vor fi folosite exclusiv pentru a analiza și a răspunde promt și eficient solicitărilor Dvs. În cazul refuzului de a furniza toate informațiile solictate, nu vom putea înregistra și, drept urmare, soluționa cererile Dvs. Temeiul legitim: Datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului Dvs. Perioada de stocare: Ca regulă generală, datele Dvs. În cazul în care datele ne pot fi necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, vom reținele datele Dvs.

Prelucrarea datelor pentru comunicări de marketing Date prelucrate: Folosim numele şi prenumele, adresa Dvs. Puteţi opta să fiţi la curent cu ultimele noutăți, informații și oferte precum și cu cele mai noi modele lansate de KIA precum şi evenimente organizate de sau în parteneria cu KIA, prin abonarea la newsletter pe Site sau bifarea căsuţelor relevante pe formularele de test drive, precomandă sau orice alte formluare puse la dispoziţie spre ex.

Scopul prelucrării Dating site pentru ravers aceste date pentru a va transmite comunicări de marketing legate de ultimele noutăți, informații și oferte precum și cele mai noi modele lansate de KIA, pentru a va invita la evenimentele organizate de sau în parteneriat cu KIA sau pentru a vă invita să participaţi la studii de piaţă.

Perioada de stocare: Vom înceta cu efect imediat transmiterea comunicărilor de marketing în cazul în care vă retrageţi consimţamantul pentru astfel de prelucrări prin transmiterea unui e-mail la adresa opd kia.

 • RAVER SERVICE SRL din Constanta Sos. Mangaliei , CUI
 • Dating pentru verucile genitale
 • Lloydminster dating site
 • RAVERS - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
 • Quranist dating
 • Ați găsit greşeli în descrierea produsului?
 • E un desen mai vechi de-al meu care a fost considerat potrivit și asta m-a bucurat foarte mult.

O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului. Prelucrarea datelor Candidaților Datele prelucrate: În cadrul desfășurării activităților de recrutare, vom prelucra următoarele date cu caracter personal aparținând participanţilor în procesele de selecţie: nume, prenume, număr de telefon, vârstă, locul și data nașteri, informații privind studiile și experiența Dvs.

Scopul prelucrării: Datele ne sunt necesare în scopul recrutării, pentru stabilirea identității și eligibilității Dvs. Temeiul legitim: Datele Dvs. Perioada de stocare: Vom păstra datele furnizate pe perioada în care se realizează procesul de recrutare și, suplimentar, după expirarea acestei perioade, vom păstra datele Dvs.

Puteți solicita oricând ștergerea datelor în cazul în care nu mai sunteți interesat de o poziție în cadrul Kia prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: opd kia.

dating site pentru ravers

Prelucrarea datelor clienților Date prelucrate: În vederea încheierii și executării contractului între Dvs. Astfel de date sunt reprezentate de informații privind numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, funcția, CNP, seria și numărul de buletin, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înmatriculare, etc.

În egală măsură, dorim să atragem atenția asupra faptului că, în calitate de client persoană juridcăaveți obligația de a asigura informarea adecvată a persoanelor vizate enumerate mai sus cu privire la prelucrarea datelor lor de către KIA în baza contractului încheiat cu Dvs. Scopul prelucrării: Vom utiliza aceste date exclusiv pentru dating site pentru ravers contractelor și, ulterior, pentru a asigura derularea optimă a dating site pentru ravers contractuale existente între Kia și Dvs.

În anumite cazuri, vom folosi aceste date și pentru întreprinderea anumitor proceduri, îndeplinirea anumitor obligații sau exercitarea unor drepturi ce decurg din încheirea contractul ex: livrarea produselor, prestarea serviciilor, comunicarea dating site pentru ravers clientul, efectuarea înregistrărilor financiar-contabile, efectuarea raportărilor obligatorii, gestionarea garanţiilor şi procesarea plăţilor aferente acestora, prestarea seviciilor de mentenanță, asistență rutieră, încheierea asigurărilor şi înmatricularea autovehiculelor — la solicitarea clientului, efectuarea sondajelor de opinie cu privire la produsele și serviciile oferite în scopul îmbunătăţirii şi monitorizării produselor şi serviciilor, derularea unor campanii de rechemare în garanţie, programe de răsplatire a loialității clienților constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi, inclusiv sub forma unor carduri de fidelitate etc.

dating site pentru ravers

Temeiul legitim: Datele menționate anterior vor fi prelucrate în temeiul executării unui contract la care persoana vizată este parte, în cazul contractelor încheiate cu persoane fizice Art. Efectuarea sondajelor de opinie privind nivelul de satisfactie al clienţilor noştri are la baza interesul legitim Art. În cazul în care veți solicita furnizarea serviciilor suplimentare de încheiere a asigurărilor și înmatriculare provizorie a autovehiculelor, vom prelucra datele dvs.

Perioada de stocare: Datele furnizate vor fi păstrate pe durata executării contractului și ulterior încetării acestuia pe o perioadă de 3 ani termenul general de prescripţiecu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege spre ex: dating site pentru ravers de întocmire şi păstrare a documentelor financiar-contabile pe o durată de 10 ani sau a cazurilor temeinic justificate spre ex: pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

Prelucrarea datelor Participanților la Test Drive Date prelucrate: Dacă doriți să beneficiați de experiența la volanul modelelor KIA, puteți solicita programarea unui Test Sti datând prin completarea formularului disponibil pe Site sau printr-o vizită la showroom-ul nostru.

Vă vom solicita completarea unei declarații și a unui formular în care veţi completa date de identificare şi date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail, ocupația, locul de muncă şi prezentarea documentelor de identitate şi permisului de conducere.

Companii similare

Scopul prelucrării: Datele vor fi prelucrate pentru stabilirea identității persoanelor, pentru verificarea dating site pentru ravers dreptului Dvs.

Condiţiile în care puteţi efectua un Test Drive sunt detaliate în fomularul şi declaraţia de Test Drive, documente cu caracter obligatoriu. Refuzul de a furniza informațiile menționate mai sus ne pune în imposibilitatea de vă oferi posiblitatea efectuării un Test Drive.

4 Best Dating Apps For Shy Guys (UPDATED 2020) - My Top Picks! - Negeen Dargahi

Perioada de stocare: Vom păstra datele Dvs. La expirarea acestei perioade, datele Dvs. Puteți solicita oricând prin ștergerea datelor furnizate prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: opd kia. Prelucrarea datelor Vizitatorilor Showroom-ului Date prelucrate: Accesul în locaţiile KIA se realizează prin puncte de acces special amenajate. Pentru asigurarea securităţii spaţiilor, bunurilor şi persoanelor, locaţiile KIA sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere video şi pază.

Vom colecta şi prelucra: imaginea dvs. Scopul prelucrării: Datele Dvs. Temeiul legitim: Prelucrarea datelor Dvs. Perioada de stocare: Vom păstra datele colectate de sistemul de supraveghere video pentru o perioadă de maxim 30 de zile, cu excepția cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să respectați această Politică privind utilizarea cookie-urilor și Politica privind confidențialitatea. Ce sunt cookie-urile? Cookie-urile sunt fișiere de mici dimenisiuni alcătuite din litere și numerele ce sunt stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament de pe care se accesează internetul.

Prelucrarea datelor Participanţilor la Evenimentele KIA Date prelucrate: În cadrul evenimentelor organizate de sau în parteneriat cu KIA, se pot realiza inregistrari video şi fotografii. Vom informa participanţii la eveniment la momentul transmiterii invitaţiilor şi prin publicarea acesti informări la intrarea la eveniment.

Temeiul legitim: Participarea la aceste evenimente valoreaza consimţamântul Dvs. Perioada de stocare: Pastrăm imaginile captate la evenimente pentru o perioadă de 60 zile.

dating site pentru ravers

Nu avem nici un control ulterior asupra imaginilor foto şi video devenite publice sau păstrate în arhiva personală a celorlalţi participanţi la eveniment. Data intrării în vigoare: 25 mai Versiune actualizată la data de