Imdb datând inamicul,

Au mărturisit-o mulţi optzecişti; destule poeme publicate în reviste şi adunate în cărţi vădeau influenţe mai asimilate ori nu ori chiar apropieri care mergeau până la pastişă sau plagiat. Bolton începe prin chemarea unor martori care descriu lipsa de disciplină, beția, jafurile pe scară largă și corupția în rândul carabinierilor din Fort Edward. Nu-mi amintesc imaginea şi locul cînd tu erai jos, pe perne, şi eu te priveam de sus A. Pe scurt: aceeaşi mizerie a unei epoci totalitare care îngrădea creaţia adevărată.

Sosirea înlocuirilor la timp pentru a permite următoarea misiune, dar niciodată cu timpul pentru a-i instrui să se protejeze. Frumusețea tinereții lor dornice este simbolizată de sosirea lor într-o mașină de turism deschisă într-o paradă aparent interminabilă. Adunând piloții pentru a emite ordinele, cu noi bărbați introduși în linie imediat după sosirea lor. Brand, Courtney și Scott, care toți ar prefera să zboare misiunea decât să o ordoneze, își asumă un stoicism identic pe măsură ce suferă calvarul.

Cântecul a fost un cântec popular de băut din Primul Război Mondial.

clyde 1 dating uk datând pe cineva cu o crimă

Versurile provin dintr-un poem mult mai vechi scris la începutul secolului al XIX-lea, înregistrând bravada soldaților britanici doborâți de ciuma din India. Poezia a fost atribuită a doi autori diferiți, Bartholomew Dowling și WF Thompson, dar opera lui Thompson apare într-un volum de poezie publicat în Calcutta în Dowling a murit încu 51 de ani înainte ca acest poem să i se atribuie în A Collection of Verse de California Poets În plus, caracterul carosier al fluturașilor este subliniat într-o singură scenă cu muzică.

Meniu de navigare

Jurnalul istoric de film, radio și televiziunemartie Skeins of Thought Câţiva ani mai târziu au fost cooptaţi şi câţiva poeţi dintr-o generaţie mai tânără: Madi Mariana Marin, Dobrovicescu, Alex Dohi.

Poeziilor stranii, recitate teatral, cu glas bubuitor, de Alex le răspundea lirismul atent supravegheat coborând prin vocea domoală a lui Marius. Incantaţiilor ritmice ale lui Mazilescu, cel căruia îi plăcea să recite stând întins pe burtă în mijlocul camerei, îi urma recitalul lui Nino care, ghemuit turceşte în fotoliul verde, citea discret parcă silit de împrejurarea că este gazdă şi nu se face să-i refuze pe oaspeţi câteva versuri: penetrante, exacte ca o epură a acelui, de pe atunci, inconfundabil univers lăuntric ce ar fi trebuit să-l propulseze printre cei mai de seamă poeţi români dar, cum se întâmplă la noi, n-a fost observat la timp şi ce mai încolo-încoace: a pierdut, domne, trenul!

Madi impresiona întotdeauna prin şopârle aluzii la situaţia politică şi prin neaşteptatul unghi din care privea realitatea. Nelu imdb datând inamicul imagini criptice şi-o putere imaginativă de invidiat.

Lista filme Horror & Thriller - idmm.ro

În fine, Nora era diversă ca anotimpurile; coexistau în poemele ei ecouri de cantilenă, absurd al situaţiilor cotidiene, suprarealism moderat şi poate că înainte de toate un umanism tenace, uneori scrâşnit, alteori tandru, covârşitor întotdeauna. L-am repudiat de fiecare dată când am avut ocazia o fac şi acum! Adevăratul meu debut a fost volumul Piatra.

Iar registrul a fost schimbat brusc Ilie Constantin îşi denumeşte cronica la Piatra Schimbarea la faţă şi observă că în patru ani am trecut de la o poezie a excesului de comunicare la una a lirismului de o autentică absconsitate ca urmare a lecturilor intense, făcute oarecum de-a valma, cu acea foame de cunoaştere a celor cărora, după ani de falsitate, ipocrizie şi trogloditism partinic li s-au deschis în sfârşit Invitatul revistei HYPERION 9 porţile spre libertatea şi diversitatea artei adevărate.

Şi din aceste confluenţe imaginaţia noastră de tineri zvâcnea şi ardea la cea mai înaltă tensiune, azvârlindu-şi magma în incendiare, de neuitat şedinţe de cenaclu. Rând pe rând Adrian, Ioşca, Nora, Nino, eu însumi, tânărul cred că elev pe atunci Mihai Teclu, Gabriela Melinescu şi alţii stârneau aplauzele şi comentariile entuziaste ale asistenţei şi, uneori, emulaţii care duceau până wycombe dating pastişe cel mai copiat era, desigur, Păunescu cu elocinţa lui cristalizată în sintagme tari, dovedite însă de multe ori a fi doar verbalism lipsit de o reflecţie mai adâncă.

Aşa că, după ce am citit cu sufletul la gură cele câteva traduceri din Rilke Stegarul Cristoph Rilke şi fragmente din Elegiile duineze am scris poemul Piatra : în câteva zile la rând, sub o febră constantă de 38 de grade. Imdb datând inamicul mărturisirile Gabrielei Melinescucitindu-mi volumul despre care a şi scris o cronică entuziastăNichita, din care versurile ţâşneau ca apa dintr-un gheizer, a fost inhibat şi n-a mai putut scrie vreo două săptămâni.

Asta nu se mai întâmplase decât după lectura debutului lui Ivănceanu cu Cinste specială. Iar volumul de Psalmi a fost scris după ce cunoscusem câteva poeme din volumul de Psalmi al lui Bertolt Brecht. E ciudat că azi, uitându-mă şi pe Rilke imdb datând inamicul pe Brecht, nu-mi pot da seama care-i legătura între poemele lor şi volumele care mi-au fost inspirate de ele.

Miracolul a fost atunci. Azi nu se mai lasă descifrat. Râvneaţi la repunerea în circulaţie a manierei avangardiste? Anii şaptezeci repre 12 zintă şi un început al dezgheţului, dar şi ivirea Tezelor din iuliecând se năştea cultul personalităţii dictatorului Ceauşescu.

Pe atunci frecventam sporadic, dar cu mare râvnă, biblioteca Saşa Pană, care se afla pe o stradă din acelaşi cartier Leonida în care locuiam la acea vreme. Mă duceam pe jos, de pe strada mea apucând-o pe strada Badea Cârţan, apoi traversam Viitor, făceam câţiva metri şi coteam pe strada Icoanei iar la prima curbă se ivea strada Dogarilor şi se profila clădirea cu etaj de la numărul ţinta mea de tânăr poet modernist.

Dulceaţa amfitrioanei, adusă pe-o tăviţă de îndatoritorul poet şi arhivar al avangardei, o savuram câteodată în compania lui Ion Pop care venea special de la Cluj ca să studieze publicaţiile editurii Unu.

Câteodată apărea inopinat Iordan Chimet, vechi prieten cu care Saşa Pană se-ntreţinea la alt nivel, cel al cunoscătorilor. Mă uitam cu jind la ei nebănuind că peste câteva decenii voi fi, iată, interogat, dacă nu ca un cunoscător, măcar ca un martor al acelor timpuri de cumpănă care forţau reluarea, uneori târâş-grăpiş, a importantei tradiţii avangardiste a culturii române.

Paradoxale vremuri căci un pas înainte doi înapoi era cazaciocul preferat al diriguitorilor. Aşa se face că vestitele Teze din iulie au dus la epurarea a mii de cărţi din librării şi biblioteci, editorii au fost mai vigilenţi o vreme, dar apoi, sub presiunea a două edituri nou înfiinţate una Cartea Românească, editură a Uniunii Scriitorilor, şi cealaltă Litera, editură în care autorul îşi plătea el însuşi apariţia cărţiiîncet-încet cenzura s-a mai îmblânzit, cel puţin pentru membrii USR.

Tinerii aveau însă să rămână multă vreme nepublicaţi şi generaţia 80 a tras mult până când a fost recunoscută. Desigur, nedreptăţile, şicanele, bunul plac era la modă pe atunci mă-ntreb dacă nu şi imdb datând inamicul şi fiecare se descurca cum putea. O ultimă completare la întrebarea Dumitale este aceea că legătura mea cu avangarda m-a făcut ca imediat după zisa Revoluţie să superplusez şi să deschid şi o mică editură particulară numită tot aşa ca volumul din Editură ce-şi propunea, pentru început, să publice traduceri din câţiva scriitori ocultaţi în comunism, sperând în vandabilitatea acestor cărţi şi în obţinerea unor fonduri cu care aş fi putut trece la avangardă, al cărui public era mult mai restrâns.

N-am fost bun manager, n-am luat în calcul boicotarea şi, în cele din urmă, spargerea sistemului naţional de librării, considerat comunist. Editura abia a apucat să scoată trei volume cred eu capodopere: Prima iubire de Beckett, Inimă de câine de Bulgakov, Camera de baie de Jean-Philippe Toussaint şi a dat faliment.

S-a adeverit astfel verdictul unui chasseur de tête parisian, la care o prietenă cam zurlie m-a dus printr-un şiretlic, chipurile să cunosc un copil minune care scrie haiku-uri, fără să imdb datând inamicul avertizeze că tatăl lui îşi câştigă pâinea testând capacităţile străinilor de passage.

Doamnei cu pricina îi intrase în cap că trebuie să mă ajute să rămân la Paris, cu toate că eu n-aveam în nici un fel această intenţie. Nu-ul categoric al specialistului a dezumflat-o şi m-a privit chiondorâş multă vreme.

ne întâlnim doar toate show-urile de dating

N-ai fost serios, ai răspuns într-o doară, fără să te gândeşti! Cam aşa era. Căci încet-încet mă dumirisem în ce capcană am căzut şi mă răzbunam răspunzând cât mai aiurea. Dar orice ar fi fost, nu bănuiam că aptitudinile mele de a mă imdb datând inamicul într-un sistem capitalist erau realmente aproape de zero, cum mi-a dovedit episodul cu editura Unu.

Una destul de prolifică şi care s-a simţit şi în propria Dumneavoastră creaţie. Impactul acestor viziuni cu tânăra generaţie de poeţi ba şi cu scriitorii mai în vârstă a fost unul de proporţiile unui cutremur de gradul opt. Au mărturisit-o mulţi optzecişti; destule wooplus dating app publicate în reviste şi adunate în cărţi vădeau influenţe mai asimilate ori nu ori chiar apropieri care mergeau până la pastişă sau plagiat.

Erau tineri care-şi împănaseră volumele cu citate din D. Titluri ciudate, gen Un iepure de casă ca rege al stafiilor ori Împăratul de îngheţată abundau în epocă şi fuseseră preluate în acelaşi stil de frondă ca la poetul american, adică aproape fără legătură cu conţinutul poemului.

Pe tot parcursul deceniului opt al secolului trecut cuplul Abăluţă-Stoenescu a tradus multe mii de versuri din poeţii americani şi englezi, unele adunate în trei cărţi de autor ale americanilor Roethke, Merwin şi O Harala care se adaugă Rime fără noimă, o antologie din opera maestrului englez al nonsensului, Edward Lear şi, înlucrarea Introducere în poezia americană imdb datând inamicul a lui Serge Fauchereau, compendiu ce a devenit reţetarul poeziei tinere zilele acestea Editura Tracus Arte, în prezenţa autorului, a lansat a doua ediţie a volumului.

Încerc acum să strâng alte câteva sute, poate o mie de versuri, rămase prin reviste, traduse din poeţi diverşi, poate nu de importanţa celor cărora le-am dedicat volume antologice dar, oricum, cu o certă originalitate, ca Robert Bly sau Marianne Moore.

În ceea ce priveşte a doua direcţie, trebuie să menţionez că, imediat dupăam avut şansa s-o concretizez datorită bunăvoinţei câtorva edituri în ordine cronologică: Universal Dalsi, Ex Ponto şi Limes care mi-au încredinţat coordonarea unei colecţii o duzină de cărţi devenite azi rarităţi şi prin concepţia şi prezentarea grafică deosebită.

Am tradus şi câteva cărţi din alte limbi, menţionez în primul rând pe cei doi mari poeţi: peruanul César Vallejo Poeme umane şi sârbul Rade Drainac tradus împreună cu Miljurco Vukatinovic.

Ca orice artist, cred şi eu că opera proprie este importantă; timpul va arăta dacă este şi esenţială. Însă traducerea, acea activitate ce implică supunerea logosului matern la rigorile gândirii teatru online dating simţirii într-o altă limbă, trebuie să fie esenţială, căci altfel nu e decât maimuţăreală lingvistică.

De aceea, traducerile izbutite mai ales dacă sunt din mari scriitori se constituie automat în modele pentru însăşi creaţia traducătorului în limba sa maternă. Îmbogăţit prin modelele altei limbi, prin verva şi melancolia altor temperamente, traducerile mi-au oferit croaziere de neuitat pe alte mări şi pe sub alte constelaţii.

Fără ele nu aş fi fost scriitorul deplin de acum. Nu aş fi ştiut ce să aleg din multitudinea posibilităţilor, nu aş fi învăţat să merg la existenţialul expresiv, la esenţa umanului. Aş fi rămas doar cu zorzoanele stilului şi ale formulelor, ale cojilor literale, ale sclipitoarelor futilităţi. De la Obiecte de tăcere, dinpoezia Dumneavoastră a cunoscut o cotitură decisivă. A trecut de la raţionalul concret la poezia banalului, cum aţi şi declarat la un moment dat, care s-a dus cu vizibile tentacule şi spre absurd.

Ce v-a determinat să faceţi acest pas? Tot pe atunci, în antologia de poezie franţuzească a lui Jean Rousselot am descoperit capitolul intitulat Poate exista oare o poezie materialistă? După câteva consideraţii introductive, dubiul părea a fi fost tranşat printr-un citat din André Breton, care suna aşa: Cunoaşterea ştiinţifică a naturii n-ar avea noimă decât dacă, pe căi poetice, aş îndrăzni să spun mitice, contactul cu natura ar fi într-adevăr restabilit.

M-au interesat şi le-am căutat prin bibliotecile unor prieteni mai vârstnici volumele. În mod special Follain m-a cucerit. Poemele lui m-au convins că lucrurile imdb datând inamicul, obiectele, peisajele, casele, drumurile şi tot ce ne înconjoară conţin în ele însele, dacă ştii să le priveşti, o emoţie umilă, autentică.

Totul e să reuşeşti să o captezi în cuvinte şi să faci în aşa fel încât să fie confun 14 dată cu transcendenţa. Sigur, astea sunt reflecţiile mele de acum pentru tânărul de atunci neexistând decât atracţia puternică faţă de vorba prietenului Negrici o modalitate de a produce text.

Spune-ţi părerea

Modalitate care, în Obiecte de tăcere, era încă tributară unui anume formalism. Vreau să spun că poemele erau rigide compuneri după un reţetar.

cum te duci la întâlniri care se întâlnește în prezent în wwe

Le lipsea trăirea care să le scoată din letargia modelului însuşit conştiincios. De aceea, în singurele două antologii imdb datând inamicul contează din opera mea poetică am numit Despre viaţa şi dispariţia broaştelor mele ţestoase, Vineaşi Totul despre nimic, Vinea din acest volum am ales doar trei ori patru poeme. Cred că mi-a reuşit în bună măsură. De aici a început adevăratul meu drum. Experienţa parisiană, cunoaşterea poeziei franceze, a celei de limbă spaniolă César Vallejo şi José Lezama Lima şi a celei de limbă portugheză Fernando Pessoa prin vârfurile ei, nenumăratele cărţi cu care am venit în ţară, mi-a dat o independenţă spiritual-poetică mult peste încorsetarea viziunilor auto-suficiente ale modernismului preluat ca o nouă dogmă.

În special Poemele umane ale lui Vallejo, pline de inovaţii invidiabile de orice suprarealist, dar fiind funciarmente altceva, m-au ghidat în această replică la plutitoarele forme abstracte ale unuia dintre cele mai novatoare volume ale lui Nichita, dar, după gustul meu, prea depărtat de sentimentul zilnic al insecurităţii fiinţei umane, al dureroasei degradări fiziologice şi, finalmente, al extincţiei.

Am priceput că sângele şi carnea se luptă cu puterile minţii şi că înfruntarea asta e atât de minunată şi definitorie încât poetul n-are dreptul să i se sustragă.

fanul phish dating germania dating site

Mi-am zis: gata cu jocurile frumoase, esenţa omului e parcă în altă parte. Şi-am încercat să văd dacă pot găsi acest areal, care să fie al meu dar şi al întregii umanităţi. Şi l-am găsit cu adevărat abia după 12 ani, încu volumul Drumul furnicilor pe care cred că Jean Follain, dacă ar mai fi trăit, l-ar fi aplaudat. Cum vi se pare, în comparaţie cu poezia lumii, poezia românească din totdeauna şi mai ales cea de azi?

Trăirea nemijlocită printre semeni şi puterea de a o face plauzibilă prin cuvinte, de nu cumva şi memorabilă asta lipseşte în bună măsură poeziei româneşti. Ismele clasice, ori cele inventate în laboratorul personal, nu pot ţine locul ardenţei trăirii evenimentelor lumii şi ale sinelui. Cavalcada misterioasă a lucrurilor simple printre care ne ducem viaţa, şi care sunt ameninţate de cuceririle tot mai traumatizante ale tehnologiei e poate tema cea mai la ordinea zilei: e greu s-o abordezi neschematic.

Întoarcerea la natură, vai, n-o poate rezolva partidul verzilor, ori deputaţii la tribuna parlamentului, ci doar vocea unui inspirat poet protestatar.

Bâjbâiala tinerei generaţii, nelipsită de talente, ci de modele călăuzitoare, şi apatia generaţiilor mature şi vârstnice, care-şi admiră extaziate nombrilul propriei formule din care nici nu mai încearcă să iasă, dau un aer stătut, lânced, volumelor şi serilor de recitări. Puţini poeţi îşi îngăduie să tacă un timp, ca să reuşească să se reinventeze. Oricum nu aceia care sunt adulaţi peste măsură, şi care nu observă că fetişizarea unei maniere nu-i semn bun.

Poţi fi un Robinson Crusoe credibil pe insulele a nenumărate cărţi? Poţi fi căpitanul Ahab pe mările imdb datând inamicul fantezii repetitive?

russellville arkansas dating newz bar speed ​​dating

Vorbesc desigur de literatura adevărată, nu de best selleruri căci alea se autopropulsează de la sine, şi nu de puţine ori pescuiesc o editură mare, amatoare de câştig financiar prin promovare agresivă, inflamată. Vă consideraţi un scriitor total? Nu am dat gir unor nume minore ci doar unor poeme bune care riscau să se piardă altfel.

 • Aristofan - Wikiwand
 • Speed ​​dating ierusalim
 • Călinescu în casa cu molii
 • The Dawn Patrol (film din ) - idmm.ro
 • Speed ​​dating manhattan ny
 • Explicând îngrozit că împăratul Germaniei - Wilhelm al II-lea - a protestat diplomatic în legătură cu această din urmă crimă, Kitchener îi cere maiorului Bolton să fie procurorul curții marțiale.
 • Breaker Morant (film) - Wikipedia

Un florilegiu oferă şi această surpriză: poeme inspirate ale celor ce decenii întregi au fost funcţionari ai literelor. Devenirea e paradoxală. Clipa e suverană. Cuvintele vii ne vin din neant.

Cât despre mine, că place sau că nu place cuiva, evidenţele arată că sunt un scriitor total. Nu cred că pentru asta merit premiul Nobel. Dar nici că trebuie să mă scuz că, în cinci decenii de activitate, am reuşit să acopăr mai multe genuri ale artei includ aici arta plastică şi dramaturgia şi registre ale simţirii şi expresiei.

Sunt antologator fiindcă am făcut trei antologii, una fiind o imdb datând inamicul traducerea în franceză, alături de poetul Gérard Augustin, a 12 poeţi români. Şi tablourile şi piesele mele de teatru au fost neglijate după bunul obicei românesc. Cartea despre străzile Bucureştiului îmi pare bine că remarcaţi evidenţa: că e unică în peisajul literar românesc aproape n-a avut comentatori.

E adevărat că pentru varianta ei franceză Péripéties quasi-imaginaires dans les rues de Paris, Editions du Cygne am fost răsplătit cu o bursă de un an la Paris, dar nu mi-au dat-o românii ci juriul francez al ICR Paris. ICR Bucureşti, după îndelungi peripeţii, abia a catadicsit să mă trimită câteva zile la Salon du Livre din acelaşi an, unde alte peripeţii incredibile au scindat grupul scriitorilor români.

Parcă vorbeaţi de mai buna cunoaştere a valorilor noastre peste hotare? Dacă aşa ne prezentăm, scindaţi, învrăjbindu-ne, cine să mai creadă în noi? Nu dau detalii căci aş vrea să uit totul. Imdb datând inamicul vrea să uit sfidătorul pliant color, făcut profesionist, dar numai pentru jumătate dintre participanţi, cealaltă jumătate fiind omisă arbitrar, jignitor.

Ce părere aveţi despre critica literară de la noi? Mai reprezintă ea o rampă de consacrare a scriitorului autentic? La proză ar mai fi oarecare discuţii.

Dar criticii merită circumstanţe atenuante: prozatorii cu funcţii, relaţii, garsoniere la Paris publică atât de mult încât eu care n-am avut niciodată aşa ceva nu mă pot pune cu dânşii.

Din fericire nu toţi criticii umblă după avantaje. Foarte puţine cronici la prozele mele, e adevărat, dar ce bucurie să descoperi oameni serioşi şi receptivi care nu vor privilegii pentru simplul fapt că spun ce simt şi ce gândesc.

Părerea ta

Tot ce rămâne după noi habar n-avem unde o să se ducă, aşa că nu-mi fac griji prea mari. Sunt mulţumit că scriu, spontan, rapid, la obiect, inspirat şi că există câteva edituri de nişă care mă publică.

La urma urmei cronicile nu-s decât cuvinte. Premiile diplome şi bani nu-s decât cartoane luxos tipărite şi bancnote cu care-ţi cumperi fructe, legume, medicamente. Merită să te dai de pragul morţii pentru atât de puţin? Sunt sigur că musca ce-n clipa asta îmi bâzâie chelia râde în sinea ei de-o astfel de năroadă ipoteză.

Learn English With Movies! 🍿 - Film Recommendations To Improve Your English 🤩

Am publicat în numărul precedent al revistei noastre un Poem pentru cei ce nu sunt de faţă, cu o notă explicativă. Ceva însă v-a reţinut să nu explicaţi mai mult.

Ce anume?

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Dovediţi şi un talent de desenator. Asta vi se trage de la prima pasiune, arhitectura! Mai ales că, fiind prea aproape de texte, nu ai deocamdată orizontul necesar şi rişti a interpreta greşit intempestivul inspiraţiei. El imdb datând inamicul spune că știe doar faptele de bază, care nu arată bine. Un avocat mic din New South Wales în viața civilă, maiorul Thomas explică că nu s-a ocupat niciodată de vreun proces important, cu excepția documentelor legale precum testamentele. Pe măsură ce procedurile curții marțiale încep a doua zi dimineață, maiorul Thomas susține, deoarece clienții săi sunt australieni, că numai Armata Australiană îi poate judeca.

Nemulțumit, președintele curții marțiale, locotenent-colonelul Denny, explică faptul că inculpații pot fi judecați pentru presupuse infracțiuni comise în timpul serviciului sub comanda britanică în regimentul Bushveldt Carbineers.

Fără alte întrebări, Denny citește rechizitoriul. Cei trei sunt acuzați de asasinarea unui prizonier bur pe nume Denys Visser Michael Procanin Bernosky și de împușcarea ulterioară a altor șase buri capturați ale căror nume sunt necunoscute. Morant și Handcock sunt acuzați de asasinarea reverendului german Daniel Heese.

 • Buna TPU imi puteti spune filme de dragoste?:*
 • 23 tip datând 18
 • Sidney Bracey ca ordonant al maiorului Brand creditat ca Sidney Bracy Leo Nomis în calitate de supraveghetor aeronautic [Nota 1] John Rodion în funcția de locotenent Russell [Nota 2] necreditat Producție Scenariul din prima Dawn Patrol a fost reluat de scenaristul original Seton Millerchiar dacă dialogul său fusese limitat deoarece fusese una dintre primele imagini sonore.
 • Dating pentru douăzeci de ceva
 • Даже те, кто использовал электронную почту лишь для развлечения, занервничали из-за вторжения в их частную жизнь.

Bolton începe prin chemarea unor martori care descriu lipsa de disciplină, beția, jafurile pe scară largă și corupția în rândul carabinierilor din Fort Edward.

Thomas reușește să le afecteze credibilitatea în timpul interogatoriului. Mărturia se referă apoi la împușcarea lui Visser, care este prezentată în flashback. La 5 aprilieprietenul lui Morant, căpitanul Simon Hunt, a condus un grup de bărbați la o fermă din Duiwelskloof cu intenția de a-l captura sau de a-l ucide pe șeful unei unități de comando a burilor, Barend Viljoen.

La sosire, carabinierii au găsit ferma plină cu mai mulți bărbați înarmați decât se aștepta. Căpitanul Hunt a fost rănit, prins de focul inamic și lăsat în context wwe 2k15 când le-a ordonat oamenilor să se retragă. După ce s-a întors la fermă și a găsit corpul căpitanului Hunt mutilat de cuțit, Morant a urmărit, imdb datând inamicul prins în ambuscadă pe oamenii lui Viljoen și i-a forțat să se retragă cu multe pierderi.

După ce a capturat un bur pe nume Visser, care purta haina căpitanului Hunt, Morant înfuriat le-a ordonat oamenilor să formeze un pluton de execuție și să-l împuște. Ordinul este executat. Spre șocul lui Thomas și al clienților săi, Bolton explică faptul că acele comenzi se aplicau doar burilor care purtau uniforme britanice ca escroci de război ruse de guerre. Morant justifică împușcarea lui Visser spunând că a luptat împotriva burilor așa cum au luptat cu toții.

În acea noapte, Thomas îi spune furios lui Morant că a fost cel mai bun martor pe care l-a avut acuzarea până atunci.

Filme aventuri - Pagina 27 - idmm.ro

A doua zi, mărturia se referă la împușcarea celor șase buri. Taylor mărturisește că Hunt căpitanul său a făcut o vizită la sediul central al lordului Kitchener. După întoarcerea lui Hunt la Fort Edward, Morant a adus un grup de buri care se predase, dar căpitanul Hunt i-a spus că noile ordine ale lui Kitchener, transmise prin intermediul colonelului Hubert Hamiltonsunt de a nu mai lua prizonieri.