Metode de realizare a metodelor, Metode moderne de predare

Avantajele metodei sunt că este favorabilă motivației studenților, contribuie la depășirea efectelor negative ale activității de rutină și a expansiunii orizonturilor și a cercului de comunicare. Învăţarea prin cooperare, activităţi practice în care elevii acţionează independent, asigurarea învăţării temeinice - sunt linii directoare ale unei strategii pentru educaţie incluzivă. Sarcinile educaționale care rulează pe simulator ar trebui să vizeze furnizarea studenților cu feedback operațional, pe baza căreia va fi posibilă evaluarea calității acțiunilor efectuate de studenți.

CAPITOLUL 3. METODE ÎNVĂŢĂMÂNT

Tehnica Metodele de instruire invatamant referat Valorificarea ideatica si practica a obiectivelor, principiilor si, indeosebi, a continuturilor invatamantului - componenta primordiala a procesului instruc-tiv-educativ - este nemijlocit determinata de elaborarea si aplicarea creatoare a strategiilor, tehnologiilor si indeosebi a metodologiilor didactice si de educatie.

Conceptele de strategii, tehnologie si metode de instruire didactice a Strategiile didactice reprezinta sistemul teoretico-actional global, fundamentat de principiile didactice, care asigura orientarea, desfasurarea si finalitatea educatiei pe termen lung, folosind caracteristicile si valentele resurselor, continuturilor, metode de realizare a metodelor, mijloacelor si formelor de organizare a procesului de invatamant.

Tehnologia didactica este cunoscuta si sub denumirile de tehnologia educativa, tehnologia educationala, tehnologia invatamantului. Tehnologia educativa didactica sau a invatamantului este definita de L.

Geminard ca fiind "un sistem de logica tehnica de instruire si educare", iar de R. Dieuzeide ca fiind "stiinta care leaga in mod rational cunoasterea de actiunea instructiv-educativa". Patrunderea si folosirea mijloacelor tehnice moderne, inclusiv a calculatoarelor si a tehnicilor de aplicare a acestora, justifica necesitatea integrarii conceptului de tehnologie didactica in contextul teoriei invatamantului, asigurandu-se astfel racordarea educatiei invatamantului la progresul stiintifico-tehnic, fapt ce-i sporeste eficienta si elimina retinerea fata de acest concept.

Talentul poate fi definit ca reprezentand un set de insusiri trasaturi de natura aptitudinala, de aspiratii, motive si atitudini etc. De avut insa in vedere ca specialisti foarte bine pregatiti, fara talent vocatie special pentru invatamant, pot sa obtina rezultate valoroase si eficiente in invatamant, daca se pregatesc pentru cariera didactica, stapanind si aplicand creativ teoriile si strategiile didactice si, indeosebi, metodele didactice, asa cum reiese din aprecierea lui Fr.

Ele au aceleasi semnificatii ca si metodele de invatamant. Mijloacele si formele de activitate didactice sunt abordate in capitole separate. Profesorii, pentru a obtine rezultate bune in actul predarii-invatarii, trebuie sa gaseasca, sa imbine si sa foloseasca adecvat si creator metodele didactice. Clasificarea conventionala a metodelor de instruire de invatamant Metodele alcatuiesc un sistem educational coerent.

metode de realizare a metodelor

El prezinta insa anumite caracteristici si implicatii specifice, care pot oferi posibilitatea realizarii unei anumite clasificari tipologii. Aceasta inseamna, de fapt, evidentierea diversitatii in unitatea ansamblului metodologic didactic. Limbajele, in sens larg, reprezinta sisteme specifice de comunicare informationala, cu implicatii practice si de alta natura afective, estetice etcexprimate prin mijloace si modalitati diverse, cum sunt: a verbale - comunicare prin voce graifolosind cuvinte, propozitii, fraze etc.

Reusita actului de predare-invatare necesita folosirea in interactiune a diverselor genuri de limbaje, corespunzator continutului ideatic si practic al genurilor de activitati didactice. Pentru profesor, expunerea se legitimeaza ca o adevarata "carte de vizita". Forma traditionala bazata numai pe comunicarea orala a informatiilor, sub forma de monolog, poate sa duca la o serie de neajunsuri in receptare, cum ar fi: monotonia, pasivitatea si chiar inhibitia auditoriului.

Acestea au facut ca sa-i scada prestigiul sau in randul metodelor didactice.

Metodele de instruire (invatamant) referat

Aceasta innoire a determinat mentinerea ei cu o pondere importanta in sistemul metodelor didactice. Pentru a-i creste rolul, expunerea trebuie sa tina seama de principiile didactice si sa se imbine cu anumite procedee ale celorlalte metode de invatamant.

Expunerea isi justifica locul si rolul instructiv-educativ si in etapa contemporana, deoarece asigura transmiterea unui volum relativ mare de cunostinte, intr-un timp relativ scurt, fiind o forma de comunicare intre oameni, un "model" de competenta si prestigiu in studiu. Forme ale expunerii, indeosebi ale prelegerii In functie de particularitatile si cerintele specifice ale gradului si profilului invatamantului, ale disciplinei de studiu, ale tipului de activitate didactica, de particularitatile clasei grupului de elevi studenti etc, expunerea poate folosi forme variate de realizare, cum sunt: a povestirea didactica; b descrierea; c explicatia si d prelegerea.

Aceasta forma de expunere se foloseste, donghae dating, la clasele mici, fiind ceruta de caracterul concret al gandirii elevilor si de necesitatea mentinerii atentiei si trezirii interesului pentru studiu. Ea poate fi folosita ca un procedeu auxiliarul toate gradele de invatamant pentru prezentarea unor momente si fapte din istoria stiintei, din viata unor oameni de stiinta, cultura, precum si pentru a dinamiza atentia si functia educativa a activitatii didactice, in situatia in care nu trebuie sa depaseasca minute dintr-o ora didactica.

Descrierea se bazeaza pe intuitie observatie directa si se imbina cu datele experientei si cu nivelul pregatirii cognitive a tinerilor dintr-un anumit domeniu de specialitate, fapt care serveste imbinarii cunoasterii si invatarii senzoriale cu a celei rationale. Desi importanta in receptarea si intelegerea fenomenelor studiate, descrierea nu trebuie sa duca la exagerarea evidentierii detaliilor exterioare secundare, nesemnificative, ale realitatii studiate, caci se ajunge la ceea ce se numeste "descriptivism", care mentine cunoasterea si invatarea metode de realizare a metodelor suprafata fenomenelor si limiteaza cunoasterea si invatarea elementelor esentiale.

Descrierea trebuie sa metode de realizare a metodelor observatia dirijata cu observatia individuala, dezvoltand spiritul de observatie al elevului studentului. Ea se foloseste de datele descrierii si demonstratiei intuitive, de detaliile tipice de specialitate, teoretice si experimental-aplicative si de cele Iogico-matematice, asigurand constientizarea celor studiate in plan cognitiv si aplicativ, verificarea gradului de intelegere, contribuind la antrenarea si dezvoltarea spiritului de observatie, a memoriei si gandirii dating stagii de vară. Pentru a asigura o explicatie eficienta este necesar sa se evite exagerarile privind detaliile si argumentarile nesemnificative, secundare, deoarece acestea pot diminua posibilitatea evidentierii esentialului, a elementelor generale si de sinteza, si ca atare pot duce la scaderea nivelului cunoasterii, al pregatirii temeinice.

Explicatia eficienta necesita un efort serios de documentare si experimentare, insotit de un proces logic de abstractizare a ceea ce este important, tipic si poate contribui, cu adevarat, la clarificarea si intelegerea in profunzime a ceea ce defineste in plan gnoseologic si praxiologic realitatea studiata. Prelegerea este forma de expunere complexa, cu un caracter abstract si un nivel metode de realizare a metodelor inalt, care ofera posibilitatea comunicarii prezentarii unui volum mai mare de metode de realizare a metodelor intr-o unitate de timp, de obicei doua ore didactice.

Ea foloseste indeosebi descrierea si explicatia, imbinata cu diferite modalitati demonstrative-intuitive, Iogico-matematice, specifice predarii fiecarei discipline de invatamant.

metode de realizare a metodelor

Ea poate fi aplicata in liceu, invatamantul tehnico-profesional si cu o pondere sporita in invatamantul superior. In functie de anumite criterii, cum ar fi perioada de predare, mijloacele si limbajele folosite, specificul disciplinii de specialitate etc, prelegerea poate fi realizata sub diferite tipuri forme : 1 prelegerea dating idei în toronto 2 prelegerile dialog, dezbatere sau discutie; 3 prelegerile cu demonstratii ilustratii vii si aplicatii si 4 alte tipuri de prelegeri.

Este un tip de expunere traditionala, de tipul "ex cathaedra" de la catedra, de la pupitrul de predarecare foloseste, in principal, comunicarea orala, imbinata cu scrisul pe tabla. Ea se foloseste, indeosebi, la deschiderea cursurilor, avand ca obiectiv prezentarea de ansamblu a disciplinei locul ei in sistemul stiintelor, relatiile interdisciplinare, realizarile si perspectivele, importanta ei pentru pregatirea unei anumite profesii etc.

Realizata cu competenta, eventual imbinata si cu alte "limbaje" de comunicare: audio-vi-zuale, experimentale etc. Ele imbina comunicarea orala cu conversatia didactica intrebarile si raspunsurile a ambilor factori - profesor -elev student si cu participarea lor la clarificarea, argumentarea, abstractizarea, generalizarea, sistematizarea si chiar aplicarea informatiilor etc.

Prin intermediul unor procedee didactice sub forma de dezbateri sau discutii, se imbina indrumarea profesorului cu spiritul analitic, critic, de initiativa si creativ al elevilor si studentilor. Astfel de prelegeri ii determina pe elevi si studenti sa participe la propria pregatire, transfor-mandu-i in subiecti ai educatiei, fapt care sporeste calitatea si eficienta invatarii si a dezvoltarii personalitatii lor.

STRATEGII DIDACTICE - METODE DIDACTICE - MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Prelegerile de acest fel necesita o anumita pregatire prealabila a elevilor studentilorpentru ca participarea lor la dialog, dezbatere si discutie sa se faca in cunostinta de cauza, sa devina fructuoasa, eficienta. Aceasta necesita existenta unui material documentar metode de realizare a metodelor care sa-l poata folosi - lat.

Punctele de vedere personale ale elevilor studentilorizvorate din participarea lor la dialog, dezbateri si metode de realizare a metodelor, trebuie omologate de profesor, aducandu-se, atunci cand este cazul, corectii sau completari. Este tipul de prelegere care imbina mesajele orale si intuitive - demonstratia intuitiva, materialul didactic, mijloacele audio-vizuale, desenul didactic etc, cu mesajele logico-matematice si aplicative practice - experiente de laborator, judecati si rationamente si, respectiv, procesele practice.

In realizarea ei este necesar sa se imbine dirijarea profesorului cu participarea efectiva a elevilor studentilor. Un asemenea tip de prelegere asigura caracterul activ-participativ si euristic al predarii-invatarii, contribuind la formarea convingerilor stiintifice, la formarea capacitatilor si abilitatilor profesionale, Ia realizarea unei eficiente instructiv-educative deosebite.

Complexitatea metode de realizare a metodelor si obiectivelor de preda-re-invatare ofera multiplicarea si folosirea adecvata a unei game cat mai variate de prelegeri, cum ar fi: - prelegeri cu oponenti; acest tip de prelegeri permite ca in timpul predarii alti specialisti cadre didactice sau chiar cursanti foarte bine pregatiti sa ceara explicatii, sa faca observatii in spirit critic si, eventual, sa aduca completari, conducatorul prelegerii ramanand, insa, profesorul; astfel de "interventii" dau un caracter activ-participativ, elevat si interesant prelegerii, aceasta si datorita varietatii de competente; - prelegeri in echipa engl.

Rom-uri sau casete video, care pot fi audiate sau audiovizionate direct, prin mijloace tehnice locale sau prin mass media radio, televiziune, calculator, Internet sau sateliti didacticiinsotite si de unele indrumari de studiu; ele pot servi studiului individual la toate formele de invatamant, dar, indeosebi, in cazul cursurilor serale, cu frecventa redusa si invatamantului la distanta, fiind imbinate, dupa caz, cu studiul notitelor, manualului etc.

I realizarea unui ritm eficient de predare, care sa ofere elevului studentului posibilitatea sa recepteze, sa treaca prin "filtrul" gandirii lui si sa consemneze explicatiile, informatiile, datele, aplicatiile etc. Cerintele prezentate pentru realizarea prelegerii de catre profesor nu trebuie desconsiderate, ci ele trebuie respectate creator. Experienta didactica valoroasa si eficienta a demonstrat, fara tagada, ca nerespectarea unor asemenea cerinte poate afecta prestigiul si chiar eficienta predarii - invatarii.

De altfel, respectarea unor cerinte metode de realizare a metodelor genul celor prezentate este benefica nu numai pentru profesor, ci si pentru alti profesionisti care indeplinesc functii informationale, educationale sau oratorice, cum ar fi: oamenii politici, demnitarii, managerii, avocatii, redactorii si reporterii din mass media, instructorii si altii.

metode de realizare a metodelor

Pentru o exemplificare orientativa, fara comentarii, referitoare la modul de tinere a prelegilor, redam aprecierile asupra a doi fosti profesori universitari ai autorului acestei carti la Universitatea "AU. Cuza" din Iasi: "Acad. Stefan Barsanescu lprofesor de pedagogie, format la Scoala superioara germana, avea un discurs riguros, organizat, un curs sistematic, usor de urmarit si de notat"; ,Acad.

Vasile Pavelcu l profesor de psihologie, format la Scoala superioara franceza, era un fel de artist, maiestuos, care impresiona prin dialogul cu studentii, construind cursul "pe loc".

  1. Myers briggs dating app
  2. Vârsta dating limit
  3. Site-ul de dating pentru alaska
  4. Tehnica Metodele de instruire invatamant referat Valorificarea ideatica si practica a obiectivelor, principiilor si, indeosebi, a continuturilor invatamantului - componenta primordiala a procesului instruc-tiv-educativ - este nemijlocit determinata de elaborarea si aplicarea creatoare a strategiilor, tehnologiilor si indeosebi a metodologiilor didactice si de educatie.
  5. Metodele de instruire (invatamant) referat
  6. (DOC) CAPITOLUL 3. METODE ÎNVĂŢĂMÂNT | Beres Claudia - idmm.ro

Ideile parca se nasteau in timpul predarii, iar studentii participau activ si creativ. Nu se puteau lua notite, ci doar insemnari separate, de expresii memorabile. El cerea sa recream universul ideatic in care ne-a introdus, sarcina grea, dar cu efect formativ. Adrian Neculau de la Universitatea din Iasi, si dansul fost student al Acad. Vasile Pavelcu, in prefata cartii lui Vasile Pavelcu, cu titlul "Elogiul prostiei - Psihologie aplicata la viata cotidiana", aparuta la Editura Polirom, Iasi, Conversatia Definitia si semnificatiile conversatiei Conversatia este metoda care vehiculeaza cunostintele prin intermediul dialogului intrebarilor si raspunsurilordiscutiilor sau dezbaterilor.

Conversatiei i-au acordat atentie toti marii pedagogi, de la scoala antica pana la scoala contemporana, ea dovedindu-si valentele activ-participative si chiar euristice in dating jodhpur rajasthan intregului demers instructiv-educativ. Conversatia ii ajuta pe tineri sa exprime, sa judece gandeasca si sa raspunda, sa reproduca si -sa foloseasca cunostintele asimilate, caracteristici absolut necesare comunicarii eficiente intre oameni.

Condusa cu competenta si maiestrie pedagogica, conversatia stabileste o relatie si o comunicare intime si eficiente intre inteligenta profesorului si cea a elevului studentuluipermitand o activitate intelectuala si profesionala elevata, care poate asigura progresul invatarii si satisfactia acesteia. Forme ale conversatiei Conversatia cunoaste mai multe forme si anume: a catehetica; b euristica si c dezbatere discutie.

metode de realizare a metodelor

Conversatia catehetica Aceasta forma de conversatie avea la baza invatarea mecanica, pe de rost, specifica evului mediu, cand circula formula didactica "magister dixit" profesorul a spus. In spiritul acestei metode, elevul trebuia sa memoreze si sa reproduca fara nici o interpretare, modificare a ceea ce i-a transmis profesorul sau ceea ce era scris in carte.

Metoda franeaza manifestarea si dezvoltarea capacitatii or intelectuale si profesionale, nemaifund sustinuta de pedagogia si scoala contemporana. Mai poate fi folosita aceasta forma de con versatie? Da, dar numai in situatii limita, atunci cand este vorba de 0 formula empirica, de datele de nastere sau deces ale unor personalitati etc, care nu pot fi explicate sau nu pot online dating no brasil corelate cu alte date sau fenomene si trebuie memorate.

Conversatia euristica Este o forma de conversatie bazata pe invatarea constienta, folosind dialogul intrebarile si raspunsurile. Ea a fost denumita socratica, fiind asemanatoare metodei folosite de filosoful grec Socrate i. Socrate a folosit dialogul euristic ca un proces de descoperire, de creatie, de "nastere" a cunostintelor.

Metoda euristica ofera posibilitatea elevului de a descoperi si a intelege singur cunostintele ce trebuie sa le invete si apoi de a le reproduce intr-o forma libera, personala, desigur respectand adevarul stiintific.

Este o forma de conversatie ce da invatarii un caracter activ-participativ, antrenand si dezvoltand capacitatile intelectuale si profesionale. Este forma de conversatie care a dovedit viabilitate, mentinandu-se coco dating istoric in metodologia didactica actuala, desigur cu imbunatatirile corespunzatoare determinate de exigentele invatamantului contemporan.

Dezbaterea discutia Este o forma complexa si eficienta de "conversatie", care se caracterizeaza printr-un schimb de pareri vederipe baza unei analize aprofundate asupra unei probleme teme stiintifice sau practice, incheiat cu anumite deliberari, omologate de catre profesor, in cadrul unei activitati de predare-inva-tare.

Ea poate fi folosita ca procedeu didactic, imbinata cu dialogul in cadrul unor prelegeri, la seminarii, in cadrul lucrarilor de laborator, proiectelor si practicii, precum si in cadrul unor simpozioane, mese rotunde, dating ptsd stiintifice etc. Alte tipuri de conversatie in functie de dinamica procesului de predare-invatare, conversatia, dialogul si discutia pot avea si urmatoarele forme tipuri : introductive, care au rolul de a pregati elevii pentru conversatie in legatura cu o anumita tema problema ; de fixare si consolidare a cunostintelor, in cadrul carora dialogul si discutia au un caracter repetitiv, de argumentare, coco dating istoric si stocare a cunostintelor; de sistematizare si sinteza, in cadrul carora dialogul si discutia au un rol de restructurare in noi ansambluri de cunostinte esentiale; de aplicare, in cadrul carora dialogul si discutia asigura metode de realizare a metodelor teoretica a actiunilor, a abilitatilor practice si de evaluare, in care dialogul si, dupa verula orb datând online, discutia urmaresc sa evidentieze nivelul, calitatea si aplicabilitatea pregatirii elevilor studentilor.

Conditiile conversatiei dialogului Eficacitatea metodei conversatiei necesita conceperea si respectarea unor conditii ale intrebarilor si ale raspunsurilor, specifice dialogului activ si euristic.

Conditiile intrebarilor Pentru a concepe conditiile intrebarilor ar fi necesar ca educatorul sa aiba in vedere aprecierea ca intrebarea metode de realizare a metodelor incanta", poate avea farmec, daca ea poarta "scanteia nelinistii" intelectuale pozitive si ca o intrebare bine formulata determina o buna parte din raspunsul ce trebuie dat, desigur, cu conditia ca cel interogat sa fie corespunzator pregatit. Comenius - trezeste, invioreaza si stimuleaza atentia, inlaturand plictiseala, sporind astfel eficienta predarii-invatarii" Didactica magna, E.

Conditiile raspunsurilor Profesorii trebuie sa aiba in vedere aprecierea ca ceea ce poate fi propriu raspunsului este stralucirea, caci el se poate constitui ca o creatie a intrebarii. Conceperea si folosirea cu maiestrie metode de realizare a metodelor dialogului conversatiei didactice pot spori forta capacitatilor intelectuale si eficienta actului didactic.

METODA MASLOV DE PLANTARE A RASADURILOR DE ROSII

Demonstratia didactica intuitiva Definitia si semnificatiile generale ale demonstratiei Demonstratia dând un spațiu om în timpul întâlnirii este modalitatea complexa si dinamica de cunoastere a adevarurilor stiintifice prin prezentarea, aratarea, observarea obiectelor, fenomenelor, proceselor etc. Aceasta reprezinta intuirea realitatii prin intermediul mijloacelor didactice, fie in stare naturala la scara lor realafie in stare de substitutie machete, modele ideatice sau experimental-aplicative, imagini audio-vizuale etc.

Demonstratia intuitiva are un loc si o pondere relativ mari in primele grade de invatamant, in care gandirea elevilor trece treptat de la caracterul ei concret la cel logico-concret si abstract.

Ea este necesara intr-o pondere adecvata si rationala in toate gradele de invatamant, mai ales in situatiile in care studierea unor obiecte, fenomene, procese etc. Demonstratia intuitiva reprezinta o aplicare a principiului intuitiei, realizand trecerea de la metode de realizare a metodelor senzoriala la cea rationala, precum si unitatea dintre ele.

Ea este si o modalitate de legare a predarii-invatarii de practica, asigurand accesibilitatea celor studiate. Demonstratia intuitiva este indispensabila sporirii eficientei invatarii, caci leaga invatamantul de viata, practica, cercetare si proiectare, inlaturand ipostaza unui invatamant abstractizant, ineficient, rupt de realitate.

Demonstratia intuitiva se poate folosi in intreaga dinamica a procesului de predare-invatare. Astfel, ea poate fi folosita la inceputul predarii, cu rol de percepere a realitatii studiate, de cunoastere a fenomenului fizic si de facilitare a accesibilitatii informatiilor; ea poate fi folosita pe parcursul si Ia sfarsitul predarii-invatarii, in fixarea si consolidarea cunostintelor, cu rol de ilustrare si de confirmare a adevarurilor stiintifice, precum si in cadrul aplicatiilor cu rol operational, actionai, practic, in vederea omologarii adevarurilor si formarii convingerilor stiintifico-aplicative, a priceperilor si deprinderilor practice, profesionale.

Forme principale de demonstratie intuitiva Demonstratia intuitiva se realizeaza prin intermediul unor mijloace didactice naturale si de substitutie, ca si prin activitati experimentale, care determina formele ei, astfel: a demonstratie cu ajutorul mijloacelor didactice naturale roci, substante etc sau intalnite in procesul de productie dispozitive, scule, masini, sisteme tehnice, procese tehnologice etc; b demonstratie cu ajutorul mijloacelor didactice de substitutie: obiectuale - machete, mulaje, modele, simulatoare etc; grafice iconice - fotografii, planse, desene didactice, simboluri, stasuri etc; audio-vizuale diapozitive, inregistrari sonore, filme, radio si televiziunea didactica, sateliti didactici, mediatecile etc ; c demonstratia cu ajutorul experientelor didactice si activitatii practice de specialitate; d demonstratie cu modele si instrumente Iogico-matematice, cibernetice, informationale calculatorul, Internetul etc.

Cerinte pedagogice-metodice generale si de detaliu ale tuturor formelor de demonstratie intuitiva Cerinte generale La toate formele de demonstratie intuitiva, datorita unor caracteristici comune ale lor, este necesar sa se respecte, in mod creator, o serie de cerinte generale, astfel: a sa se anunte tema si obiectivele studiului ei, insotite de cateva informatii generale de specialitate; b sa se prezinte sa se arate, sa se intuiasca materialul didactic, cu evidentierea fenomenului fizic de specialitate si c sa se evidentieze informatiile importante de specialitate, folosindu-se caracteristicile esentiale oferite de intuirea materialului didactic, imbinata cu datele si explicatiile Iogico-matematice si de specialitate, care se vor obiectiva in definitii, teorii, principii, legi, metode de calcul, aplicatii etc.

Demonstratia cu ajutorul planselor si a diapozitivelor proiectate a executarea lor trebuie sa indeplineasca cerintele desenului didactic; b daca o plansa diapozitiv cuprinde un sistem de componente, atunci se va delimita imaginar subansamblul care face obiectul demonstratiei intuitive; c inainte de demonstratie este necesar sa se explice prezinte modul de reprezentare grafica, cu elementele si ordinea lor logico-functionala, dupa care demonstratia se face asemanator cu a unui metode de realizare a metodelor executat pe tabla in timpul predarii.